Man - Ons: 10:00 - 18:00  |  Tors: 10:00 - 19:00  |  Fre: 11:00 - 17:00  |  Lør: 11:00 - 15:00

Betingelser Og Vilkår

AVTALE MELLOM BRUKER OG RUD AUTO

Den Rud Auto Nettstedet består av diverse sider som vedlikeholdes av Rud Auto.

Den Rud Auto Nettstedet blir tilbudt Dem under forutsetning av at De aksepterer uten forbehold i henhold til vilkår, betingelser og merknader som er gitt her. Din bruk av Rud Auto websiden bekrefter derfor Deres aksept på alle disse vilkår og betingelser.

ENDRINGER AV VILKÅR FOR BRUK

Rud Auto forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og betingelsene for hvordan Rude Auto websiden tilbys inkludert men ikke begrenset til de avgifter forbundet med bruk av Rud Auto websiden.

Snarveier TIL EKSTERNE NETTSIDER

Den Rud Auto AS kan inneholde snarveier til andre nettsteder ("lenker"). Disse nettstedene er ikke kontrollert av Rud Auto og Rud Auto er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene, inkludert uten begrensning koblinger på eksterne nettsteder, eller eventuelle endringer eller oppdateringer på eksterne nettsteder. Rud Auto er ikke ansvarlig for web casting eller noen annen form for overføring data fra de eksterne nettsteder. Rud Auto tilbyr kun disse snarveier til Dem som en bekvemmelighet, og inkluderingen av koblinger innebærer ikke godkjenning av Rud Auto av disse nettsteder eller dets operatører.

MISBRUK OG ULOVLIG BRUK

Som betingelse for Deres bruk av Rud Auto, garanterer deg til Rud Auto at du ikke vil bruke Rud Auto Web Site for noe formål som er ulovlig eller forbudt i disse vilkår, betingelser og merknader. Du kan ikke bruke Rud Auto websiden på måter som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe Rud Auto websiden eller forstyrre andre brukeres glede av Rud Auto websiden. Du kan ikke skaffe adgang eller forsøke å skaffe adgang til materiale eller informasjon på noen måte ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller fastsatt gjennom Rud Auto websiden.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER

Den Rud Auto websiden kan inneholde oppslagstavler, chat-områder, nyhetsgrupper, forumer, brukersamfunn, personlige hjemmesider, kalendere og / eller andre beskjed eller kommunikasjonsfasiliteter designet for å gjøre deg i stand til å kommunisere med omverdenen eller med en gruppe (kollektivt, "kommunikasjonstjenester"), godtar du å anvende kommunikasjonstjenestene til å poste, sende og motta beskjeder og materiale som er anstendig og relatert til den pågjeldende kommunikasjonstjeneste. Som et eksempel, og ikke som en begrensning, godtar du at når du bruker en kommunikasjonstjeneste, vil du ikke:

 • Bakvaske, utnytte, sjikanere, true eller på annen måte krenke rettssikkerheten (som retten til privatliv og publisitet) for andre.
 • Publisere, poste, skrive, distribuere eller spre noen form for upassende, bespottende, æreskrenkende, uanstendig, usømmelig ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.
 • Lese inn filer som inneholder software eller annet materiale som er beskyttet av intellektuell eiendomsrett (eller av rettighetene til private og offentlige) med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene, eller har spesiell tillatelse til dette.
 • Last opp filer som inneholder skadelige virus, korrupte filer eller annen lignende software som kan skade andres datamaskiner.
 • Annonsere eller forsøke å selge eller kjøpe varer eller tjenester for enhver bedrift formål, med mindre slik kommunikasjonstjeneste spesifikt tillater slike beskjeder.
 • Lede eller fremføre undersøkelser, avstemninger, konkurranser, pyramide- systemer eller kjedebrev.
 • Last ned en hvilken som helst fil som er postet av annen bruker i en kommunikasjonstjeneste hvor du vet, eller burde vite, ikke lovlig kan distribueres på en slik måte.
 • Forfalske eller slette enhver forfatters innlegg, juridiske eller andre særegne merknader eller eiendomsbetegnelser eller opprinnelsen eller kilden til programvare eller annet materiale i en fil som er lastet opp.
 • Begrense eller forhindre andre besøkende på nettstedet i bruk eller nytelse av kommunikasjonstjenestene.
 • Overtre enhver regel om oppførsel og etikk eller andre retningslinjer som kan være påkrevd fra en vilkårlig kommunikasjonstjeneste.
 • Samle inn eller på andre måter gjemme opplysninger om andre, inklusive e-postadresser uten deres samtykke.
 • Bryter gjeldende lover eller forskrifter.
 • Rud Auto har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Dog forbeholder Rud Auto retten til å gjennomgå materiale postet i en gitt kommunikasjonstjeneste samt noe materiale etter eget skjønn å fjerne. Rud Auto forbeholder seg retten til å avslutte din adgang til enhver eller alle kommunikasjonstjenester på ethvert tidspunkt, og uten varsel, uansett grunn.
 • Rud Auto forbeholder seg rett til alltid å offentliggjøre informasjon som er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lover, regulativer, rettslig prosess eller krav fra myndighetene, eller redigere, avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale, delvis eller delvis, i Rud Auto eget skjønn.
 • Utvis alltid forsiktighet når De utleverer personlige opplysninger som kan identifisere deg selv eller dine barn i enhver kommunikasjonstjeneste. Rud Auto hverken godkjenner eller gir sin tilslutning til innhold, beskjeder eller informasjoner som kan finnes på våre kommunikasjonstjenester, og derfor Rud Auto fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene og enhver handling som et resultat av Deres deltagelse i enhver kommunikasjonstjeneste. Administratorer og utbydere er ikke autoriserte tals Rud Auto, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvis de av Rud Auto.
 • Materiale innlest på en kommunikasjonstjeneste kan være omfattet postet av forbruksbegrensninger, reproduksjon og / eller utbredelse. Du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis De henter materiale.

MATERIALE LEVERT TIL Rud Auto ELLER POSTET VED EN Rud Auto SIDER Rud Auto gjør ikke krav på eierskap av det materiale til Rud Auto (inklusive tilbakemeldinger og forslag) De leverer, poster, innrykker, innleser eller sender til Rud Auto AS eller dens tilhørende tjenester (samlet kalt "partnere"). Men ved å publisere, innrykker, innleser eller sender materiale gir du imidlertid Rud Auto, dets assosierte partnere og underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften av deres internett-forretning inklusive, og uten begrensning, rettighetene til å: kopiere , distribuere, overføre, fremvise i offentlighet, reprodusere, redigere, oversette, omformattere Deres materiale; og til å publisere ditt navn i forbindelse med materialet. Ingen kompensasjon vil bli utbetalt i forbindelse med bruken av materialet, som angitt her. Rud Auto forplikter seg IKKE til å poste eller anvende det materiale De har innsendt kan gi rett til å fjerne ethvert materiale De har postet til enhver tid og Rud Auto eget skjønn. Poster, innrykker, innleser eller sender materiale garanterer De hermed at De eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialet som beskrevet i denne seksjonen inklusive, og uten begrensning, alle nødvendige rettigheter til å kunne levere, poste, laste opp, innspill og sende materialet.

ANSVARSFRASKRIVELSE

INFORMASJON, SOFTWARE, PRODUKTER, OG TJENESTER INKLUDERT ELLER TILGJENGELIGE GJENNOM RUD AUTO NETTSTED KAN inneholde unøyaktigheter og FEIL. ENDRINGER BLIR REGELMESSIG LAGT TIL INFORMASJONEN HERI. RUD AUTO OG / ELLER DETS LEVERANDØRER KAN GJØRE FORBEDRINGER OG / ELLER ENDRINGER I RUD AUTO NETTSTED PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. RÅD MOTTATT VIA RUD AUTO, BØR IKKE brukes som grunnlag for PERSONLIGE, MEDISINSKE, RETTSLIGE ELLER ØKONOMISKE beslutninger og du bør rådføre EN PASSENDE EKSPERT FOR SÆRLIG RÅDGIVNING TIL DIN SITUASJON.

RUD AUTO OG / ELLER DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED TROVERDIGHET,, OG PUNKTLIGHET FOR DE INFORMASJON, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFISKE ELEMENTER SOM PÅ RUD AUTO SIDER FOR NOE FORMÅL. I DEN GRAD GJELDENDE LOVGIVNING, ALLE SLIK INFORMASJON, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFISKE ELEMENTER "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. RUD AUTO OG / ELLER DETS LEVERANDØRER FRASKRIVER ALT ANSVAR OG UTEN MED HENSYN TIL DENNE INFORMASJON, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFISKE, inkludert alle INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, OG UKRENKELIGHET.

SÅ LANGT SOM GJELDENDE LOV, VERKEN RUD AUTO OG / ELLER DETS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, STRAFF, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER NOEN SKADER INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ERSTATNING FOR TAP AV BRUK DATA ELLER FORTJENESTE, SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER DEL AV RUD AUTO SIDER, MED FORSINKELSER ELLER IKKE Å KUNNE BRUKE RUD AUTO SIDER eller relaterte tjenester, tilbudet ELLER MANGLENDE yte tjenester, ELLER FOR INFORMASJON, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFISKE innhentet gjennom RUD AUTO NETTSTEDET ELLER ANNET SOM FØLGE AV BRUK AV RUD AUTO SIDER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKTER, OMSTENDIGHETER STILLES TIL ANSVAR ELLER ANNET, SELV HVIS RUD AUTO ELLER DETS LEVERANDØRER HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SKADER. FORDI Enkelte land / regioner IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER ELLER TILFELDIGE, KAN DET OVENSTÅENDE IKKE FOR DEG. HVIS DU ER FORNØYD MED DELER AV RUD AUTO NETTSTED ELLER MED NOEN AV VILKÅR FOR BRUK, DEN ENESTE SLUTTE MED Å BRUKE RUD AUTO SIDER.

Opphavsrett og varemerker

Alt innhold på Rud Auto websiden er: Copyright 2015 Rud Auto og / eller dets leverandører. Alle rettigheter reservert.

VAREMERKER

Navnene på faktiske selskaper og produkter som nevnes her, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Firmaer, organisasjoner, produkter, mennesker og hendelser som er oppdiktet. Ingen forbindelse med virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, personer eller hendelser er tiltenkt eller skal kunne utledes. Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt.